PRIVACYBELEID

Jouw privacy is voor Hair Extensions by Char van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: “AVG”). Dit betekent dat wij:

Jouw persoonsgegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In dit Privacybeleid leggen we uit wat wij bij het bedrijf Hair Extensions by Char B.V. allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Hair Extensions by Char ([email protected])

Hair Extensions by Char B.V., gevestigd aan het adres Aalsterweg 106A te (5615CJ) Eindhoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacybeleid.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze (mobiele) websites en webshops, die jij als klant of potentiële klant van Hair Extensions by Char zelf hebt ingevuld of aangeleverd:

Naar aanleiding van jouw bezoeken en contacten met de Hair Extensions by Char salons bewaren wij naast bovengenoemde gegevens de volgende klantgegevens uit onze gezamenlijke historie:

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Hair Extensions by Char verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:      

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hair Extensions by Char zal niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hair Extensions by Char) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

VERSTREKKEN WE GEGEVENS AAN DERDEN?

Wij zullen jouw gegevens uitsluitend aan anderen verstrekken als dat nodig is om jou de gevraagde dienst te kunnen leveren danwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We zullen niet meer informatie verstrekken dan nodig is voor dat specifieke doel.

Denk hierbij aan:

Hair Extensions by Char deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van jouw overeenkomst met ons en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hair Extensions by Char blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Hair Extensions by Char jouw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website door middel van hyperlinks of banners kunnen worden bezocht.

 

MINDERJARIGEN:

Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in ons klantenbestand opgenomen met toestemming van ouders/voogd, en wel op naam van de ouders/voogd. Onder de 18 jaar kunnen bovendien geen abonnementen afgesloten worden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Fresha

Voor het verzenden van nieuwsbrieven en servicemails maken wij gebruik van Fresha, een derde partij die eventuele nieuwsbrieven en servicemails afhandelt. Alle bevestigingsmails en sms-berichten met betrekking tot gemaakte afspraken die jij ontvangt, worden verzonden via de servers van Fresha. Fresha zal jouw persoonsgegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link. Als u hierop klikt zal jij geen e-mail meer ontvangen. Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Jouw persoonsgegevens worden door Fresha beveiligd opgeslagen. Fresha maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Fresha behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

OFFICE365

Hair Extensions by Char maakt voor haar reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

  

Rinkel

Voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden maken wij opnames van de telefoongesprekken van onze klantenservice. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Rinkel. Jouw gesprekken worden beschermd opgeslagen. Rinkel is tot geheimhouding verplicht en zullen jouw gegevens niet gebruiken voor eigen of andere doeleinden dan hierboven vermeld.

 

FACEBOOK, INSTAGRAM en PINTEREST

Hair Extensions by Char wijst jou erop dat jij haar social mediapagina’s en de functies ervan op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dat geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies. Als alternatief kun je de op deze pagina’s aangeboden informatie ook op onze website bekijken. Als je onze pagina’s bezoekt, registreren Facebook, Instagram en Pinterest o.a. jouw IP-adres en andere informatie die in de vorm van cookies op jouw pc aanwezig is. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de pagina’s statistische informatie over het gebruik daarvan ter beschikking te stellen. De gegevens die in dit verband over jou worden verzameld, worden door hen verwerkt en kunnen daarbij naar landen buiten de Europese Unie worden overgedragen. Meer informatie over hun gegevensbeleid wordt door Facebook, Instagram en Pinterest beschreven op hun applicaties. Daar vind je ook informatie over mogelijkheden om contact op te nemen en over de instelmogelijkheden voor advertenties.

De verwerking van persoonsgegevens op de in deze paragraaf genoemde pagina’s vormt een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde als dient als rechtsgrondslag voor de verwerking indien de belangen, grondrechten en grondvrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang.

 

GEBRUIKEN WIJ COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN?

Hair Extensions by Char gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GOOGLE ANALYTICS

Door het gebruik van onze website ga je ook akkoord met ons gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. De via Google Analytics verkregen informatie kan gebruikt worden voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. Hair Extensions by Char wijst op de mogelijkheid tot opt-out, zie ook de paragraaf hieronder.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hair Extensions by Char en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hair Extensions by Char wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Mocht er toch sprake zijn van een onvoldoende beveiliging of misbruik, neem dan contact op met Hair Extensions by Char via [email protected].

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS

Hair Extensions by Char zal jouw persoonsgegevens uitsluitend in de Europese Economische Ruimte verwerken. In het geval van doorgifte naar landen buiten de Europese Economische Ruimte zal Hair Extensions by Char zich ervan vergewissen indien sprake is van een passend beschermingsniveau en/of passende waarborgen, dit met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 23/10/2022.

Welcome Present!

Nu geopend in Eindhoven! Boek je in november? Dan profiteer je van 15% korting op het totaalbedrag (ook geldig op afspraken na november) Schrijf je in en ontvang meer informatie.